Regnskapsbyrå som støtter

Som regnskapsbyrå ønsker vi å være en støtte og hjelp for våre kunder. Regnskapsoppgaver er tidkrevende og mange innser hurtig at det kan lønne seg å la et regnskapsbyrå sørge for disse oppgavene. På denne måten frigjør man store ressurser internt - samtidig som vi garanterer at virksomhetens regnskap blir utført på korrekt måte.

Vi ble etablert som regnskapsbyrå i 1999 og siden den gang har vi utført en rekke tjenester for virksomheter i alle typer bransjer. I dag har vi fire erfarne medarbeidere med variert bakgrunn og lang yrkeserfaring. Som ditt regnskapsbyrå vil vi alltid lete etter de løsningene som gavner deg og din virksomhet.

Av tjenester vårt regnskapsbyrå kan utføre er kjøring av lønn, regnskapsføring, fakturering og oppfølging, rådgivning, skatteberegning, årsoppgjør og ligningsdokumenter. Dersom du akkurat har startet en ny virksomhet, eller du går med tanker om å gjøre det, kan vi tilby etablererveiledning slik at din bedrift kommer godt ut fra start.

Regnskapsbyrå for alle bransjer

På grunn av våre lange erfaring med varierte oppgaver kan vårt regnskapsbyrå ta på seg oppdrag fra virksomheter i alle typer bransjer. Vi er alltid oppdaterte på nye lover og regler fra myndighetene og vil alltid utføre en grundig og korrekt jobb.

Ønsker du et regnskapsbyrå som tar vare på dine interesser er det bare å ta kontakt med Bokholderiet AS.

Motta tilbud i dag