Regnskapskalender 2019

For at du skal kunne holde oversikt over viktige frister og hendelser i regnskapsåret 2017, har vi laget denne kalenderen. Her vil du finne de viktigste fristene for innlevering av dokumentasjon.

Januar:
5. A-melding
15. Forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift
20. Lønns- og trekkoppgave papir
31. Lønns- og trekkoppgave Altinn og Aksjonærregisteroppgave


Februar:
5. A-melding
10. Omsetningsoppgave (MVA)
17. Forskuddsskatt AS og ASA


Mars:
5. A-melding
15. Forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift og Forskuddsskatt (ENK)
31. Selvangivelse for næringsdrivende papir


April:
5. A-melding
10. Omsetningsoppgave (MVA)
15. Forskuddsskatt AS og ASA


Mai:
5. A-melding
15. Forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift og Forskuddsskatt (ENK)
31. Selvangivelse for næringsdrivende Altinn


Juni:
5. A-melding
10. Omsetningsoppgave (MVA)
30. Godkjenning årsregnskap og årsberetning


Juli:
5. A-melding
15. Forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift
31. Levering årsregnskap og årsberetning


August:
5. A-melding
31. Omsetningsoppgave (MVA)


September:
5. A-melding
15. Forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift og Forskuddsskatt (ENK)


Oktober:
5. A-melding
10. Omsetningsoppgave (MVA)


November:
5. A-melding
15. Forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift og Forskuddsskatt (ENK)


Desember:
5. A-melding
10. Omsetningsoppgave (MVA)