Regnskapskalender 2017

For at du skal kunne holde oversikt over viktige frister og hendelser i regnskapsåret 2017, har vi laget denne kalenderen. Her vil du finne de viktigste fristene for innlevering av dokumentasjon.

Januar:

5. A-melding

15. Forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift

20. Lønns- og trekkoppgave papir

31. Lønns- og trekkoppgave Altinn og Aksjonærregisteroppgave


Februar:

5. A-melding

10. Omsetningsoppgave (MVA)

17. Forskuddsskatt AS og ASA


Mars:

5. A-melding

15. Forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift og Forskuddsskatt (ENK)

31. Selvangivelse for næringsdrivende papir


April:

5. A-melding

10. Omsetningsoppgave (MVA)

15. Forskuddsskatt AS og ASA


Mai:

5. A-melding

15. Forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift og Forskuddsskatt (ENK)

31. Selvangivelse for næringsdrivende Altinn


Juni:

5. A-melding

10. Omsetningsoppgave (MVA)

30. Godkjenning årsregnskap og årsberetning


Juli:

5. A-melding

15. Forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift

31. Levering årsregnskap og årsberetning


August:

5. A-melding

31. Omsetningsoppgave (MVA)


September:

5. A-melding

15. Forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift og Forskuddsskatt (ENK)

Oktober:

5. A-melding

10. Omsetningsoppgave (MVA)


November:

5. A-melding

15. Forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift og Forskuddsskatt (ENK)


Desember:

5. A-melding

10. Omsetningsoppgave (MVA)